Facebook Twitter CAT  |  ESP
 

PROJECTES

Aprovats

 • Utilitat del qüestionari Berlín en la identificació de subjectes amb ateromatosi carotidea del cuestionario Berlín en la identificación de sujetos con ateromatosis carotidia.
 • Diabetes Mellitus and damage caused by Advanced Glycation Endproducts [Estudio DMAGE].
 • Registre poligràfic en pacients amb malaltia ateromatosa subclínica. Projecte ILERVAS.
 • Utilitat de les PFR en la identificació de pacients amb malaltia ateromatosa subclínica.
 • Prevalença i factors predictors de MPOC no diagnosticada.
 • Cribratge per a detecció de FA silent.
 • Poden els AGEs ajudar a identificar els subjectes amb major càrrega global ateromatosa?
 • Quina és la millor manera d'identificar l'excés de pes i l'impacte negatiu de l'excés de massa grassa sobre la salut?
 • Prediabetis i malaltia ateromatosa subclínica.
 • Prediabetis i malaltia pulmonar.
 • Influència de la dieta i l'exercici físic sobre els productes finals de glicació avançada (AGEs).
 • Estudi de prevalença i variables relacionades amb l'existència de microangiopatia cerebral en subjectes sense malaltia cerebrovascular simptomàtica i la seva correlació amb la presència de microangiopatia extracranial.
 • En pacients no diabètics, hi ha diferències en el sistema AGE i lligands de RAGE / sRAGE entre subjectes de les mateixes característiques amb i sense limitació crònica del flux de la via aèrea?
 • 'Synergically influence of Mediterranean diet and physical activity on pulmonary function'
 • Hi ha correlació entre l'esteatosis hepàtica i la presència de placa d'ateroma en la població del Bus de la Salut?
 • Valoració pronÒstica dels valors dels Productes Finals de Glicación (AGEs) en malalties 'inmunomediadas' i comparació amb població amb almenys un factor de risc cardiovascular

protocolModel de plantilla per presentar projectes.