Facebook Twitter CAT  |  ESP
 

PROJECTE 2015-2018

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort i d'invalidesa als països desenvolupats, així com una de les principals causes d'ingrés hospitalari. Tot i que s'han millorat substancialment els tractaments en fase aguda (codi ICTUS, codi infart...), la incidència d'aquestes malalties està lluny de veure's reduïda i suposa un important consum de recursos sanitaris i socials.

El Bus de la Salut és un projecte mèdic que permetrà conèixer l'estat de salut de les artèries (el que es coneix com a malaltia ateromatosa) i la detecció de possible malaltia renal oculta i diabetis en una mostra de 8.400 persones de tota la província de Lleida durant quatre anys, de 2015 a 2018.

Com?

Mitjançant un autobús equipat amb material mèdic i personal sanitari que recorre durant 4 anys diferents municipis de la província de Lleida. En aquest autobús, s’han realitzat diferents proves per avaluar l'estat de salut arterial i renal:

 • Determinació de l'índex turmell-braç
 • Determinació de la càrrega d'AGEs
 • Ecografia de les artèries caròtides
 • Ecografia de les artèries femorals
 • Ecografia transcranial
 • En els homes, de 60 anys o més, ecografia de l'aorta a nivell de l'abdomen
 • Enquesta d'activitat física
 • Enquestes de somnolència
 • Enquesta dietètica
 • Espirometria
 • Mesures antropomètriques (pes, talla)
 • Mesura de la pressió arterial
 • Mostra d'orina (recollida al bus)
 • Mostra de sang
 • Recollida de mostra per al biobanc (sang i orina)
 • Registre de freqüència cardíaca

Amb aquest projecte volem:

 1. Convertir Lleida en una província pionera en la prevenció de les malalties cardiovasculars i renals i en el foment de polítiques de salut en aquest àmbit.
 2. Modificar els hàbits poc saludables de la població.
 3. Conscienciar la població sobre la importància de la prevenció de les malalties cardiovasculars i renals, així com dels seus factors de risc.
 4. Sensibilitzar la població sobre la importància social de la donació d'òrgans.

PROJECTE 2019-2021

Del 2019 al 2021, El Bus de la Salut torna a recórrer diferents municipis de la província de Lleida. Es tornen a citar les 8.400 persones per revisar l'estat de salut de les artèries (el que es coneix com a malaltia ateromatosa) i la possible malaltia renal oculta i diabetis.

Quines proves es fan per avaluar l'estat de salut arterial i renal?

 • Determinació de l'índex turmell-braç
 • Determinació de la composició corporal (bàscula de bioimpedància)
 • Determinació de la velocitat de l’ona de pols
 • Ecografia de les artèries caròtides
 • Ecografia de les artèries femorals
 • En els homes, de 60 anys o més, ecografia de l'aorta a nivell de l'abdomen
 • Enquesta d'activitat física
 • Enquesta dietètica
 • Espirometria
 • Mesures antropomètriques (pes, talla)
 • Mesura de la pressió arterial
 • Mostra d'orina (recollida al bus)
 • Mostra de sang
 • Recollida de mostra per al biobanc (sang i orina)
 • Registre de freqüència cardíaca
 • Recollida de dades d'antecedents familiars i personals

QUI S’HA CITAT?

Com que es tracta d'un estudi científic, s'ha fet una selecció entre tota la població de la província amb les següents característiques:

 • Homes entre 45 i 65 anys
 • Dones entre 50 i 70 anys
 • Diagnosticats d'hipertensió arterial i/o dislipèmia i/o obesitat (definida com a IMC>30 Kg/m²)
 • Antecedents en familiars de primer grau de malaltia cardiovascular prematura (homes abans dels 65 anys i dones abans dels 55 anys)
 • Fumadors i exfumadors (màxim 10 anys)

Aquestes persones es van visitar en la primera fase, del 2015 al 2018, i es tornaran a programar en la segona fase del projecte, del 2019 al 2021. Cada dia estan citades de 14 a 15 persones.

 

RESULTATS DE LES PROVES

Els resultats de les proves s'inclou a l'historial mèdic de cada pacient, de manera que el metge de família hi té accés i pot determinar el diagnòstic per a cada persona i establir, si cal, les mesures oportunes en cada cas. Els professionals de l'autobús no donen els resultats de les proves.