‘El Bus de la Salut’ valora les seqüeles de la COVID-19 en participants del projecte, persones amb factors de risc cardiovasculars i renals

‘El Bus de la Salut’ va iniciar el 9 de novembre el seu recorregut per la demarcació de Lleida valorant les seqüeles de la COVID-19 en participants del projecte, persones amb factors de risc cardiovasculars i renals, que han patit la malaltia. Durant 4 mesos, l’equip de professionals sanitaris recorrerà 22 municipis lleidatans on es realitzaran proves de diagnòstic precoç cardiovascular i renal a persones que han estat diagnosticades de la COVID-19 mitjançant una prova diagnòstica (test serològic o PCR, sigles en anglès de ‘Reacció en Cadena de la Polimerasa’, una prova de diagnòstic que permet detectar un fragment del material genètic d’un patogen).

135 participants del projecte tornaran a visitar el bus i també ho farà una població control de 135 persones que no han passat la COVID-19 i comparteixen amb el primer grup les dades d’edat, gènere, factors de risc cardiovascular i grau d’ateromatosi. Per tant, en total passaran 270 persones.

“‘El Bus de la Salut’ s’ha adaptat a la situació actual i l’equip de professionals ha considerat la necessitat de fer aquest estudi per veure les conseqüències de la COVID-19 en persones amb factors de risc” ha explicat el coordinador del projecte, Marcelino Bermúdez.

Per tal d’iniciar aquest projecte, el bus i la caravana han pres les mesures sanitàries necessàries com filtres a la ventilació i làmpades de llum ultraviolada per a descontaminar els espais després de cada pacient, així com els equips de protecció individual (EPI) necessaris per als professionals.

A més, les persones citades també seguiran un protocol. S’instal·larà una carpa, cedida per la Diputació de Lleida, al costat del bus, per a fer tests d’antígens i d’anticossos abans d’entrar a ‘el Bus de la Salut’. La persona s’esperarà fins a obtenir els resultats abans d’entrar. En el cas que el resultat del test d’antígens sigui positiu es derivarà al Centre d’Atenció Primària. En el cas que el resultat del test d’anticossos, sigui IgM positiu, també es derivarà al CAP. En els altres casos, s’iniciarà el circuit. També es prendrà la temperatura corporal i, si aquesta és superior a 37,5 graus, no entrarà al circuit.

Les proves diagnòstiques que es faran són mesures antropomètriques (pes, talla) i inclòs l’ús d’una bàscula de bioimpedància; extracció de mostra de sang pel biobanc i de mostra de sang capil·lar i d’orina; espirometria, que incorpora filtres antivírics i antibacterians; enquestes personals, d’antecedents familiars, de símptomes COVID-19 i d’estrès percebut; la determinació de l’ona de pols per veure la rigidesa arterial; la determinació de l’índex turmell-braç (ITB); la prova de glicació AGEs, i les ecografies arterials de caròtides, femorals i aorta, en el cas d’homes de més de 60 anys.