Entitats Participants

Aquestes són les entitats col·laboradores amb el Bus de la Salut:

Fundació Renal Jaume Arnó

Fundació Renal Jaume Arnó

Una entitat sense ànim de lucre, que té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida dels malalts renals crònics i el seu entorn familiar, laboral i emocional, tasca que se centra en l'atenció social i assistencial del col•lectiu, l'ajut a la prevenció, la detecció precoç i la investigació en el marc de la malaltia i les patologies associades, així com la sensibilització vers la donació d'òrgans.

Logotipus Diputació

Diputació de Lleida

Una institució supramunicipal que té la seva raó de ser en els ajuntaments i, per tant, en tots els lleidatans i lleidatanes. La corporació sempre s’ha significat per l’exercici d’un municipalisme compromès amb les persones, la defensa del món local i la projecció internacional de les terres de Lleida. L’acció de govern se centra en el desplegament de polítiques en favor del desenvolupament integral del territori i, en especial atenció, als serveis i les accions que enforteixen la comunitat. L’Institut d’Estudis Ilerdencs, el Patronat de Turisme, el Patronat de Promoció Econòmica, l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals i el Centre Europeu d’Empreses i Innovació són organismes creats per la Diputació per tal de portar a terme bona part de la seva acció, definida sota el lema: municipis, territori i tu.

Logotip Departament de Salut

Departament de Salut

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s'encarrega, entre altres, de promoure un model de salut pública que reforci la prevenció i la promoció de la salut, així com promoure la implicació i la coresponsabilització dels ciutadans en la seva salut, garantir la sostenibilitat i el progrés del sistema sanitari català i adaptar el model d'atenció assistencial a les noves necessitats sanitàries de la població.

logo

UDETMA (Unitat de Diagnòstic i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques)

Una unitat pionera a Espanya dedicada a la prevenció de les malalties cardiovasculars. Està integrada per diferents especialistes mèdics, així com per personal d'infermeria i tècnics altament especialitzats, que controlen i tracten els principals factors de risc cardiovascular (infart, malaltia renal, diabetis, alteració del colesterol...). Actualment, és un servei científico-tècnic de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).

IRB Llleida

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida)

Una institució que proporciona un entorn científic únic, amb una combinació de grups de recerca de prestigi, plataformes científiques de darrera generació, i personal de gestió altament especialitzat. La missió és generar coneixement d'excel·lència, capaç d'impactar en la salut i la qualitat de vida de la població, i fer-ho amb una marcada vocació internacional i d'inclusió del potencial territorial. És una entitat del sector públic que vetlla per ser una institució:

  • Compromesa amb la societat.
  • Que promou la recerca i la innovació amb professionals que cerquen l'excel•lència.
  • Respectuosa amb l'entorn.
  • Oberta i transparent, oferint els seus resultats de forma pública.
  • Que promou la perspectiva de gènere en les seves comunicacions i accions.

Atenció Primària ICS Lleida

Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut de l’Àmbit Lleida

És el primer nivell d’accés a l’assistència sanitària de la ciutadania. Està formada per equips interdisciplinaris de professionals que treballem amb l’objectiu d’oferir una assistència sanitària de màxima qualitat, situant als ciutadans i ciutadanes com a eix central del procés assistencial. A més del diagnòstic, tractament i seguiment dels problemes de salut, treballem per a la prevenció de les malalties, la promoció de la salut, l’educació sanitària, el foment de l’autocura al ciutadà, oferint una assistència sanitària i social.