Missió i Visió

Missió

La Missió del Bus de la Salut és convertir Lleida en una província pionera en la prevenció de les malalties cardiovasculars i les seves malalties afavoridores (la hipertensió, l’obesitat, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, la prediabetis, la diabetis i la malaltia renal amagada) i en el foment de polítiques de salut en aquest àmbit.

Visió

La Visió del Bus de la Salut és ser un referent a nivell internacional en la recerca i innovació en salut, demostrant l’expertesa dels equips professionals i el treball en equip a Lleida.