Protocol d'Estudi

Protocol del Projecte
El Bus de la Salut 2015-2018

Des del 2015 a 2018, El Bus de la Salut, un autobús adaptat amb equipament i personal sanitari, recorre la província de Lleida per a fer prevenció de malalties cardiovasculars i renals. Es tracta d’un assaig clínic aleatoritzat, d’intervenció promogut des d’atenció primària, sota el patrocini de la Diputació de Lleida, i en col•laboració amb la Fundació Renal Jaume Arnó i la UDETMA (Unitat de Diagnòstic precoç de Malalties Ateromatoses).

Protocol del Projecte
El Bus de la Salut 2019-2021

Des del 2019 a 2021, El Bus de la Salut torna a recórrer diferents municipis de la província de Lleida. Es tornen a citar les 8.400 persones per revisar l'estat de salut de les artèries (el que es coneix com a malaltia ateromatosa) i les seves malalties afavoridores (la hipertensió, l’obesitat, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, la prediabetis, la diabetis i la malaltia renal amagada).