Informació

Selecció de persones

Com que es tracta d'un assaig clínic, s'ha fet una selecció a l’atzar entre tota la població de la província de Lleida amb les següents característiques:

  • Homes entre 45 i 65 anys
  • Dones entre 50 i 70 anys

Amb almenys 1 dels següents factors de risc cardiovascular:

  • Hipertensió arterial
  • Dislipèmia
  • Obesitat (definida com a IMC>30 Kg/m²)
  • Fumadors i exfumadors (màxim 10 anys)
  • Amb antecedents en familiars de primer grau de malaltia cardiovascular prematura (homes abans dels 65 anys i dones abans dels 55 anys)

Aquestes persones es van visitar en la primera fase, del 2015 al 2018, i es tornaran a programar en la segona fase del projecte, del 2019 al 2021.

Com se citen les persones

Les persones que compleixen criteris de selecció són citades des del seu centre d’Atenció Primària o bé, des de l’organització del projecte, la Fundació Renal Jaume Arnó. Se citen per telèfon amb una antelació aproximada de 10 dies.

Resultats de les proves

Els resultats de les proves s'inclou a l'historial mèdic de cada pacient, de manera que el metge de família hi té accés i pot determinar el diagnòstic per a cada persona i establir, si cal, les mesures oportunes en cada cas.