Facebook Twitter CAT  |  ESP
 

PROJECTE

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort i d'invalidesa als països desenvolupats, així com una de les principals causes d'ingrés hospitalari. Tot i que s'han millorat substancialment els tractaments en fase aguda (codi ICTUS, codi infart...), la incidència d'aquestes malalties està lluny de veure's reduïda i suposa un important consum de recursos sanitaris i socials.

El Bus de la Salut és un projecte mèdic que permetrà conèixer l'estat de salut de les artèries (el que es coneix com a malaltia ateromatosa) i la prevalença de malaltia renal oculta en una mostra de 9.000 persones de tota la província de Lleida durant tres anys.

Com?

Mitjançant un autobús equipat amb material mèdic i personal sanitari que recorrerà durant 3 anys diferents municipis de la província de Lleida. En aquest autobús, es realitzaran diferents proves per avaluar l'estat de salut arterial i renal:

 • Determinació de l'índex turmell-braç
 • Determinació de la càrrega d'AGEs
 • Ecografia de les artèries caròtides
 • Ecografia de les artèries femorals
 • Ecografia transcranial
 • En els homes, de 60 anys o més, ecografia de l'aorta a nivell de l'abdomen
 • Enquesta Berlin
 • Enquesta d'activitat física
 • Enquesta de somnolència diürna
 • Enquesta dietètica
 • Espirometria
 • Mesures antropomètriques (pes, talla)
 • Mesura de la pressió arterial
 • Mostra d'orina (recollida al bus)
 • Mostra de sang
 • Recollida de mostra per al biobanc (sang i orina)
 • Registre de freqüència cardíaca

Amb aquest projecte volem:

 1. Convertir Lleida en una província pionera en la prevenció de les malalties cardiovasculars i renals i en el foment de polítiques de salut en aquest àmbit.
 2. Modificar els hàbits poc saludables de la població.
 3. Conscienciar la població sobre la importància de la prevenció de les malalties cardiovasculars i renals, així com dels seus factors de risc.
 4. Sensibilitzar la població sobre la importància social de la donació d'òrgans.

QUI POT VENIR AL BUS?

Com que es tracta d'un estudi científic, s'ha fet una selecció entre tota la població de la província amb les següents característiques:

 • Homes entre 45 i 65 anys
 • Dones entre 50 i 70 anys
 • Diagnosticats d'hipertensió arterial i/o dislipèmia i/o obesitat (definida com a IMC>30 Kg/m²)
 • Antecedents en familiars de primer grau de malaltia cardiovascular prematura (homes abans dels 65 anys i dones abans dels 60 anys)
 • Fumadors i exfumadors (màxim 10 anys)

Aquest estudi té una durada de 3 anys i cada any es visitaran diferents persones de tota la província seleccionades de forma aleatòria, fins a un total de 9.000 en tot el període (anys 2015 a 2017). Cada dia passaran pel bus 16 persones.

RESULTATS DE LES PROVES

Els resultats de les proves s'inclouran a l'historial mèdic de cada pacient, de manera que el metge de família hi tindrà accés i podrà determinar el diagnòstic per a cada persona i establir, si cal, les mesures oportunes en cada cas. Els professionals de l'autobús no donaran els resultats de les proves.